header
slogan
0983 678 178
0964 800 888
Time 09.04.2015 09:59 | View 2,517

Quản lý và trách nhiệm

 • Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bô máy tổ chức và hoạt động Công ty nhà thép Thuận Lê
 • Tuân chỉ các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
 • Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

Môi trường làm việc

 • Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
 • Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết.

Liên tục cải tiến

 • Giám sát và đo lường việc thực hiện. 
 • Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

Điều khiển và kiểm soát

 • Áp dụng các qui định của SHE cho toàn bộ qui trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
 • Trong TH khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
 • Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

Thông tin phòng tránh

 • Thông tin về chính sách môi trường sức khỏe an toàn đến tất cả mọi người.
 • Thông tin mọi người về các bước thực hiện an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

ƯU ĐIỂM NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Tính hữu dụng cao 1
Giá thành thấp2
Độ bềnh cao 3
Thi công nhanh 4
Chi phí bảo hành thấp 5

DỰ ÁN MỚI

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 90
Hôm qua 202
Cao nhất (09.04.2015) 1000000
Tổng cộng 1,494,145