Công ty nông sản Hồng Nga SG
Cập nhật: 14.04.2015 07:34
  • Tên dự án: Công ty nông sản Hồng Nga SG
  • Địa điểm: Cửa khẩu biên giới Hoa Lư- tỉnh Bình Phước
  • Quy mô: 11.150m2
  • Ngày hoàn thành: 08/2014