Công ty TNHH Thảo Nguyên
Cập nhật: 14.04.2015 07:37
  • Tên dự án: Công ty TNHH Thảo Nguyên 
  • Địa điểm: H. Mỹ Xuân , BRVT 
  • Quy mô: 10.050m2
  • Ngày hoàn thành: 09/2014