Nhà phân phối sữa Vinamilk Hạnh Huyền
Cập nhật: 14.04.2015 07:33
  • Tên dự án: Nhà phân phối sữa Vinamilk Hạnh Huyền
  • Địa điểm: Xuân Lộc – Đồng Nai
  • Quy mô: 1.800m2
  • Ngày hoàn thành: 07/2013