header
slogan
0983 678 178
0964 800 888
Time 15.04.2015 04:08 | View 3,330

Nhà thép Thuận Lê thiết kế kết cấu thép nhà xưởng hoặc kết cấu liên hợp thép bê tông bằng tiêu chuẩn sau:

+ ASD89- Specification for structural steel buildings allowable stress design and plastic design - Tiêu chuẩn thiết kế công trình kết cấu thép theo phương pháp ứng suất cho phép

+ LRFD 93 - Load and resistance factor design specification - Tiêu chuẩn thiết kế công trình kết cấu thép theo phương pháp hệ số tải trọng và hệ số độ bền

Tiêu chuẩn tải trọng: 

+ ANSI/ ASCE 7 -98 Minimum design loads for buildings and other structures - Tiêu chuẩn cung cấp các giá trị tải trọng yêu cần tối thiểu cho việc thiết kế các công trình

+ ANSI/ AISC 341 - 05 Seismic provisions for structural steel buildings - Tiêu chuẩn thiết kế động đất cho công trình kết cấu thép


ƯU ĐIỂM NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Tính hữu dụng cao 1
Giá thành thấp2
Độ bềnh cao 3
Thi công nhanh 4
Chi phí bảo hành thấp 5

DỰ ÁN MỚI

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 170
Hôm qua 136
Cao nhất (09.04.2015) 1000000
Tổng cộng 1,506,057